top of page

Gift & Loyalty

Sync. Service

Migration er en overgangsfase, og meget kan gå galt undervejs.

For at sikre komplet, sikker og realtime synkronisering af gavekort, loyalitetskort, intern fakturering og meget mere har Muneris udviklet Gift & Loyalty sync. Service til Oracle Gift & Loyalty.

Med Gift & Loyalty sync. Service kan virksomheden opretholde sikker drift på både den nye og gamle platform i overgangsfasen. Ingen tabte informationer eller dobbeltposteringer.

Gift & Loyalty sync. Service kræver ikke yderligere opsætning i hverken det gamle eller det nye system og kan benyttes til både on-premise og Cloud. Det eneste, der kræves, er API-adgang til begge portaler.

Servicen kører kun så længe, der er brug for den. Når alle lokationer er på den nye platform, stopper servicen.

Afregnes pr. lokation pr. måned.

bottom of page